Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
2 ODWOŁANIE zapytania pn."Opracowanie operatów przeciwpożarowych dla oczyszczalni ścieków komunalnych „Bieławin” oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5a w Chełmie"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Mętnościomierz laboratoryjny"
4 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Sukcesywne wykonywanie przewiertów w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach inwestycji w okresie 36 m-cy"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa zaprawy klejącej do regulacji studni burzowych"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa pojemników nowych plastikowych 120 L i 240 L"
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakładowej stacji paliw na ZOM ul. Bieławin 5 w Chełmie"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Przeglądy serwisowe układów pomiarowych zainstalowanych na instalacji Oczyszczalni Ścieków w okresie 24 m-cy"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn."Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa materiałów do regulacji studni burzowych z podziałem na zadania".
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Analiza wody w zakresie monitoringu „Parametrów grupy B”"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Sukcesywna odbudowa nawierzchni asfaltowej po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa kwiatów - bratki"
14 ODWOŁANIE postępowania pn. "Dostawa pojemników nowych plastikowych 120 L i 240 L"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Weryfikacja i naprawa pompy Grundfos"
16 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Dostawa materiałów do regulacji studni burzowych z podziałem na zadania" w zakresie zadania nr 1
17 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie"
18 ODWOŁANIE postępowania pn. "Czyszczenie studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na Ujęciu Wody Bariera w Chełmie"
19 ODWOŁANIE postępowania pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Geologicznego"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa rękawic roboczych ochronnych z podziałem na zadania"