Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Budowa grobowców prefabrykowanych komorowych jedno i dwumiejscowych"
2 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych z podziałem na zadania"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa polimerów – realizacja wg zadań"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywne wykonanie badań oraz opracowanie wyników fizyko-chemicznych gleb przed zastosowaniem osadów ściekowych"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna sprzedaż piasku w okresie 12 miesięcy"
6 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Opony do ładowarki teleskopowej wraz z wymianą"
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Dostawa przepływomierzy DN 100 i DN 150"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Weryfikacja i naprawa 2 szt. pomp Vogelsang"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa zapór drogowych U-20a, tablic prowadzących U-3 oraz pachołków drogowych"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Obsługa geodezyjna robót realizowanych przez MPGK Sp. z o.o. w okresie 24 m-cy"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Serwis eksploatacyjny chromatografu jonowego METROHM wraz z wymianą podzespołów i materiałów eksploatacyjnych"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących"
13 ODWOŁANIE ROZSTRZYGNIĘCIA I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn. "Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów z podziałem na zadania"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu o stężeniu 12-15%"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE I UNIEWAŻNIENIE w ramach zapytania pn."Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów z podziałem na zadania"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Ubezpieczenie OC członków Zarządu MPGK Sp. z o.o."
17 ODWOŁANIE postępowania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Lokalizacja uszkodzenia kabla SN 20 kV typu HKAnFta 3x120mm2 i jego naprawa"
19 ODWOŁANIE zapytania pn. "Sukcesywna sprzedaż piasku w okresie 24 miesięcy"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Produkcja spotu filmowego"