Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa sprzętu do oznaczania bakterii z grupy coli i Escherichia coli w wodzie"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa chłodnicy do Komatsu III"
3 ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Konserwacja i naprawa systemów alarmowych"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości na okres 12 m-cy"
5 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Dostawa materiałów do regulacji studni burzowych z podziałem na zadania"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp."
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej (od ul. Koszarowej do ul. Poprzecznej)"
8 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn. "Przegląd eksploatacyjny urządzeń do wykrywania i pomiaru substancji gazowych na terenie Oczyszczalni ścieków w Chełmie"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących"
10 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Wymiana łożysk bębna wraz z uszczelnieniami w wirówkach dekantacyjnych"
11 ODWOŁANIE zapytania pn. "Zakup zestawu pomp II stopnia do przepompowni wody Strupin"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie podkładek na biurko dla dzieci"
13 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn: "Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa szafek BHP"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa materiałów hydraulicznych i wodociągowych w ramach utworzenia magazynów depozytowych na lata 2018 – 2020"
17 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Remont łazienki w budynku na terenie Przepompowni Wody Strupin"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa butli gazowych propan butan"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Materiały promocyjne z nadrukiem"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa zgrzewarki elektrooporowej"