Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania" w zakresie zadania nr 1
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. przełożenia kabla SN 15kV zasilającego Oczyszczalnię Ścieków"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach przy ul. Królowej Jadwigi oraz przy ul. Pszennej"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wymiana sterownika wraz z panelem w zestawie pomp II stopnia w pompowni"
5 ODWOŁANIE postępowania pn."Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Usługa podnośnikiem koszowym na okres 24 miesięcy"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wykonanie badania biogazu oczyszczonego"
8 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Usługa podnośnikiem koszowym na okres 24 miesięcy"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna naprawa i legalizacja wodomierzy DN 15 SENSUS typ 120"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Remont i legalizacja wodomierzy"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Naprawa i legalizacja przepływomierzy"
12 UNIEWAŻNIENIE DECYZJI o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odwołaniu postępowania pn:"Wykonanie badania biogazu oczyszczonego"
13 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Wykonanie instalacji elektrycznej w myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5 w Chełmie na terenie ZWIK"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa pompy ściekowej dedykowanej do obiektu osadów recyrkulowanych oraz części pływający PORF"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Zakup pompy do zestawu pompowego pomp II stopnia przepompowni wody Trubaków"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wykonanie badania biogazu oczyszczonego"
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wykonanie i dostawa 8 kompletów zestawów mundurowych"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisami na okres 4 lat"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym przez okres 24 m-cy"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa części eksploatacyjnych do maceratora"