Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych dmuchaw na terenie Oczyszczalni ścieków w Chełmie w okresie 36 m-cy"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Usługi medycyny pracy dla pracowników MPGK Sp. z o.o. na lata 2019 - 2020"
3 ODWOŁANIE postępowania pn."Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie"
4 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Remont łazienki w budynku na terenie Przepompowni Wody Strupin"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa listew drewnianych do ławek parkowych"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa rezerwowej pompy ściekowej przepompownia ul. Pszenna"
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Zakup pompy II stopnia do zestawu pompowego pomp II stopnia przepompowni wody Trubaków"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Naprawa – kapitalny remont silnika i turbosprężarki pojazdu MAN"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Udostępnienie oraz wykonywanie usługi serwisowej myjki przemysłowej ręcznej"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywne usługi żurawiem samochodowym wraz obsługą operatora z podziałem na zadania"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Weryfikacja oraz naprawa uszkodzonego wałka w bębnie gumowym taśmociągu z dostawą dodatkowych części eksploatacyjnych"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa rudy darniowej surowej w ilości 9 m3 oraz odbiór i zagospodarowanie zużytej rudy darniowej w ilości 4,5 m3"
13 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Malowanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Sukcesywne wykonanie i dostawa worków do segregacji odpadów"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa soli drogowej do zimowego posypywania dróg z podziałem na zadania"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Remont budynków studni głębinowych (nr 7 – nr 15) na Ujęciu wody „Bariera""
17 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Dostawa pojemników plastikowych SM 1100 l z podziałem na zadania"
18 UNIEWAŻNIENIE DECYZJI o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odwołaniu postępowania pn: „Dostawa rur bezkołnierzowych”
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa agregatu hydraulicznego z osprzętem"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa materiałów do regulacji studni burzowych z podziałem na zadania"