Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania ofertowego pn: "Sukcesywna dostawa wody mineralnej"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa rudy darniowej surowej w ilości 9 m3 oraz odbiór i zagospodarowanie zużytej rudy darniowej w ilości 4,5 m3"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn: "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp."
4 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania przetargowego, pn: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Malowanie elewacji i remont dachu budynku administracyjnego BALON"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Świadczenie usługi telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa worków do segregacji odpadów"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Geologicznego"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie projektów elektrycznych obiektów ZWIK z podziałem na zadania"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania przetargowego, pn: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa wodomierzy wirnikowych jednostrumieniowych"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa ubrań roboczych"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa aparatu oddechowego z osprzętem - 2 kpl"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa kwiatów - bratki"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie pomiarów i badań okresowych w rozdzielniach SN i NN"
16 Sukcesywna dostawa polimerów - realizacja wg zadań
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Analiza wody w zakresie monitoringu "Parametrów grupy B"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywne wykonywanie badań osadów ściekowych, gleby oraz wód powierzchniowych"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie punktów pomiarowych na sieci wodociągowej"
20 Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania