Strona główna » Zakłady MPGK » Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Drukuj
środa, 15 czerwca 2011 08:42

Kontakt:
Adres zakładu: ul. Bieławin 5a, 22-100 Chełm
telefon stacjonarny:
  82 565 20 80,
  fax: 82 563 04 50

Kierownik: Tomasz Wójcik

  tel. kom. 608 013 516

     Do podstawowego zakresu działalności ZWiK należą: produkcja, uzdatnianie i dostawa wody dla potrzeb miasta, odbiór i oczyszczanie ścieków, budowa i utrzymanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Dostawa wody do sieci miejskiej odbywa się z dwóch ujęć wody podziemnej:

  • Ujęcie wody „Trubaków” – wybudowane w latach 1936 – 38 i dwukrotnie rozbudowane w 1965 i 1993 roku – składa się z 9 studni głębinowych, stacji pomp drugiego stopnia, stacji uzdatniania wody, strefy ochrony sanitarnej.
  • Ujęcie wody „Bariera” – oddane do eksploatacji w 1988 roku i rozbudowane w 2005 roku o dwa zbiorniki retencyjne. W skład ujęcia wchodzi 15 studni głębinowych, strefa ochrony sanitarne oraz magistrala wodociągowa o średnicy 600 mm do stacji przepompowni w Strupinie Małym.


Sieć wodociągowa na terenie miasta posiada łączną długość 265,4 km.   

    Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 19 000 m3/db jest eksploatowana przez Spółkę od 1997 roku. Urządzenia oczyszczalni spełniają wymogi norm ochrony środowiska w zakresie oczyszczania ścieków oraz określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.
    levitra online ZWiK posiada wyspecjalizowane służby i sprzęt do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.

     buy clomid W 2008 roku MPGK Sp. z o.o. Chełm znalazł się wśród 200 nominowanych z całego świata do nagrody BE Awards of Excellence za najciekawsze i innowacyjne realizacje projektów z wykorzystaniem oprogramowania Bentley. Uroczystość odbyła się w Baltimore (USA). Z Polski nominacje do nagrody otrzymało 11 instytucji i organizacji. Wśród nich, m.in. MPGK Sp. z o.o. Chełm, Urząd m. st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Europrojekt Katowice, Akademia Górniczo – Hutnicza z Krakowa i inne.
     propecia online Opracowany i zastosowany w praktyce model hydrauliczny sieci wodociągowej pozwala na:

  • optymalizację zarządzania siecią: sterowanie przepływami, rozkładem ciśnień i czasami retencji pod kątem minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, ustalenie prawidłowego współdziałania urządzeń zainstalowanych na sieci z pozostałymi jej elementami, ograniczenie tranzytu wody w systemie poprzez obszarowe zbilansowanie zasilania i rozbioru wody;
  • diagnostykę sieci: informacje o obecnym i przyszłym zachowaniu się sieci w dowolnych warunkach, możliwość znalezienia jej słabych punktów, elementów przeciążonych i niedociążonych oraz optymalizację krótko- i średniookresową planu remontów;
  • analizę sytuacji kryzysowych: zakres skutków i wielkość ograniczeń w dostawie wody spowodowanych zanieczyszczeniem źródła, zablokowaniem zaworu, awaryjnym wyłączeniem magistral lub zbiorników retencyjnych. Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia obszarów poprzez zmianę sposobu ich zasilania itp.;
  • kontrolę wydajności sieci pod kątem planowanej rozbudowy lub w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na wodę.
Poprawiony: wtorek, 11 października 2016 10:30