Strona główna
Informacje ogólne Drukuj
wtorek, 14 czerwca 2011 14:13

 

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie jest spółką prawa handlowego, w której wszystkie udziały należą do  miasta Chełm.

 

   Przedmiotem działalności MPGK są zadania własne gminy, a w szczególności:

  1. zarządzanie siecią wodociągów i zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
  2. zarządzanie siecią kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych,
  3. odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych,
  4. utrzymywanie zieleni miejskiej i czystości w mieście,
  5. zarządzanie cmentarzem komunalnym.

 

   Oprócz tego spółka oferuje usługi dodatkowe obejmujące m. in.: wykonywanie instalacji sanitarnej na prywatnych posesjach oraz aranżacje przydomowej zieleni. Reaktywowane zostały również zajęcia edukacyjne, których podstawowym celem jest budowanie świadomości społecznej mieszkańców Chełma.

 

    Misją przedsiębiorstwa jest jak najlepsze realizowanie powierzonych obowiązków, a także stały rozwój spółki i jej pracowników. Wszystko to odbywa się z myślą o ochronie środowiska naturalnego, a każda realizowana przez nas inwestycja wdraża działania proekologiczne.

 

Struktura Spółki:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Oczyszczania Miasta
  • Cmentarz Komunalny
  • Laboratorium

Identyfikator Spółki:

Firma Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Skrócona nazwa: MPGK sp. z o.o.
Siedziba: miasto Chełm
Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
KRS: 0000062896, Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 563-000-08-72
REGON: 110052871
Kapitał zakładowy: 49.180.000 złotych

 

Konta Bankowe:

  • Bank Pekao S.A. O/Chełm Nr 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088
Poprawiony: wtorek, 24 marca 2020 11:21