Strona główna » Harmonogramy wywozu nieczystości
Harmonogramy wywozu nieczystości Drukuj
buy clomid online niedziela, 19 czerwca 2011 11:43

 

  levitra online Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na podstawie umowy zawartej z Prezydent Miasta Chełm wywozi odpady komunalne odbierane od mieszkańców miasta. Wywóz odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu wywozy odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.chelm.pl/odpady

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MPGK pod numerem telefonu  82 565 44 93 lub 82 565 60 05  lub z Biurem Odpadów Komunalnych  Urzędu  Miasta  Chełm  pod  numerem  telefonu  82 564 36 95   lub   buy propecia online 82 565 26 20

 

   MPGK realizuje również wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbica i gminy Chełm. Więcej informacji na temat realizacji usługi znajdziecie Państwo na stronach internetowych: 

 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych i popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2018 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie - obowiązuje od 15 stycznia 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.

 Harmonogram wywozu nieczystości komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i problemowych z terenu z Gminy Wierzbica w 2018 roku.

Nowe zasady segregacji odpadów od 2018 roku dla Miasta Chełm.

 Kilka ważnych informacji na temat nowej segregacji odpadów komunalnych w Chełmie.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 02 lutego 2018 14:48