Strona główna » Harmonogramy wywozu nieczystości
Harmonogramy wywozu nieczystości Drukuj
niedziela, 19 czerwca 2011 11:43

 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na podstawie umowy zawartej z Prezydent Miasta Chełm wywozi odpady komunalne odbierane od mieszkańców miasta. Wywóz odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu wywozy odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.chelm.pl/odpady

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MPGK pod numerem telefonu  82 565 44 93 lub 82 565 60 05  lub z Biurem Odpadów Komunalnych  Urzędu  Miasta  Chełm  pod  numerem  telefonu  82 564 36 95   lub   82 565 26 20

 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2020 roku z zabudowy jednorodzinnej

 Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2020 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych - miasto Chełm - 2019

 Szczegóły harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

Zasady segregacji odpadów - miasto Chełm - 2020 rok.

Zasady segregacji odpadów - gmina Chełm

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 17 stycznia 2020 10:12