Strona główna
Informacja w sprawie zmiany systemu pracy pracowników Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie Drukuj
czwartek, 19 marca 2020 15:14

   W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną MPGK Sp. z o.o. w Chełmie od 20 marca 2020 r. do odwołania, decyzją Prezesa Zarządu Pana Marcina Czarneckiego, wprowadziło nowy system pracy w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Srebrzyszczu. Decyzja podyktowana jest koniecznością wdrożenia działań strategicznych i operacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości pracy w zakresie gospodarowania odpadami. Wprowadzona zmiana zredukowała godziny pracy wprowadzając w miejsce dwuzmianowego systemu pracy w godzinach 6-22 pracę jednozmianową w godzinach 7-17 oraz rotacyjny tygodniowy system pracy. Rotacja  polega na obsadzie stanowisk w cyklu tygodniowym przez jedną załogę, zamiennie z kolejnymi załogami w następnym tygodniu. Z uwagi na fakt, że pracownicy stanowią podstawę dalszego stabilnego funkcjonowania Przedsiębiorstwa, zachodzi konieczność redukcji aktywnego personelu i ograniczenia osobistych kontaktów między pracownikami. Tylko wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w odpowiednio szybkim czasie może uchronić Spółkę przed utratą trwałej operacyjności a mieszkańców przed większą skalą zachorowalności i rozprzestrzenianiem się pandemii. Zarząd Spółki w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wdrożył szereg działań prewencyjnych i edukacyjnych. W Spółce działa ekspercki Zespół  Zarządzania Kryzysowego powołany przez Prezesa Zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związanez kontrolowaniem i koordynacją czynności priorytetowych.