Strona główna
 W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie wstrzymuje do odwołania indywidualne odczyty wskazań wodomierzy przez pracowników Spółki. W celu rozliczenia usługi istnieje możliwość samodzielnego odczytu i podania wskazań wodomierza telefonicznie, dzwoniąc na numer 82 563 14 61 wew. 241 lub 258. W przypadku braku informacji ilość pobranej wody zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Ponadto Spółka do odwołania wstrzymuje prace związane z planową  wymianą wodomierzy na terenie miasta.
   MPGK Sp. z o.o. przypomina o konieczności ograniczenia wizyt związanych z załatwianiem spraw urzędowych do minimum i podejmowania jedynie działań niecierpiących zwłoki.