Strona główna
Ogłoszenie o planie połączenia spółek Drukuj
piątek, 22 listopada 2019 11:42

   Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, numer KRS 0000062896, NIP 5630000872, REGON 110052871 („Spółka Przejmująca”) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, numer KRS 0000233476, NIP 5632208163, REGON 060019330 („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 21 listopada 2019 r. uzgodniły plan połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.mpgk.chelm.pl oraz www.pgo.chelm.pl .
   Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty plan połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie na wskazanych powyżej stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników, podejmującego uchwałę o połączeniu.


Plan połączenia spółek