Strona główna
Terminale płatnicze w MPGK Drukuj
poniedziałek, 16 lipca 2018 09:22

   Informujemy, że w Biurze Obsługi Klienta MPGK przy ul. Wołyńskiej 57 zainstalowany został terminal płatniczy. Mogą Państwo od tej pory dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych za faktury wystawione przez MPGK w Chełmie. Chodzi o faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dzierżawę lub sprzedaż pojemników na odpady, wymianę lub plombowanie wodomierza itp.
   Przypominamy, że terminale płatnicze znajdują się również w biurze Cmentarza Komunalnego przy ul. Mościckiego 57 oraz w Zakładzie Oczyszczania Miasta przy ul. Bieławin 5a.