Strona główna
Komunikat dla mieszkańców Drukuj

   W związku z planowaną modernizacją Drogi Krajowej nr 12 w rejonie ulic: Podgórze, Rejowiecka, Aleja Przyjaźni, Rampa Brzeska i Wschodnia prowadzone będę prace modernizacyjne sieci i przyłączy wodociągowych.  Mieszkańców ww. ulic prosimy o umożliwienie wejścia na posesje celem sprawnego przeprowadzenia robót. Po zakończeniu prac, udostępniony teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Modernizacja sieci i przyłączy przeprowadzona zostanie ze środków własnych MPGK Sp. z o.o. w Chełmie.
   Równocześnie informujemy, że podczas robót budowlanych na sieci wodociągowej mogą występować okresowe przerwy dostawy i prawidłowego ciśnienia wody dla mieszkańców ww. ulic oraz ulic do nich przyległych.
   Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.