Strona główna » Zakłady MPGK » Cmentarz Komunalny
Cmentarz Komunalny Drukuj
środa, 15 czerwca 2011 Sexual relations between women have been illustrated as well as narrated, but much of the written material from the early modern period has been destroyed. However, various groups within society considered such depictions immoral, labelling them pornographic, and attempting to have them suppressed under obscenity laws, with varying degrees of success. Typically featured are hitting, choking, name-calling and hair-pulling. Bukkake pornography involves viagra pill a performer, usually female, onto whom several men or women ejaculate, usually on the face. Arcane or occult pornography involves sexualized situations with an occult or magical tone or performers who costume themselves in keeping with the theme, for example, a male performer dressed as a wizard. Contrary to the other two types, B/D does not define the Tops and Bottoms itself, and is used to describe the general activities with either partner being the receiver and the giver. Testosterone discourages fat storage in these areas. Lolicon and its contribution to the controversy regarding the regulation of pornography of depicting minors that dont exist has been a major issue for free speech in and outside of Japan. Its primary goal is sexual arousal in its audience. Sexual orientation Pornography features an increasing variety of combinations of actors by their sexual orientation such as lesbian, gay, bisexual, and transsexuals in addition to traditional heterosexual roles. On the other hand, the masochist enjoys being hurt, humiliated, or suffering within the consensual scenario. Lesbian pornography typically features a wider range of appearances and body types than is typical of mainstream pornography. Although there may be no connection between coprophilia and sadomasochism , the limited data on the former comes from studies of the latter. If dramatic skills are not involved, a performer in a porn film may also be called a model. In S/M, the Sadist is usually the Top and the Masochist the Bottom, but these roles are frequently more complicated or jumbled . 12:01

Kontakt:
Adres zakładu: ul. Mościckiego 57, 22-100 Chełm
  tel. 82 565-37-59

Kierownik: Waldemar Leonowicz

telefon kom. 0 606 966 060

Oferujemy:

 • chłodnię do przechowania zwłok
 • klimatyzowaną kaplicę pożegnalną do ceremonii pogrzebowej
 • przystosowanie wystroju kaplicy pożegnalnej dla pogrzebów różnych wyznań oraz świeckich
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem ceremonii pogrzebowej
 • szeroki wybór grobów murowanych i ziemnych
 • wcześniejszy wykup grobów
 • nagłośnienie miejsca pochówku
 • konserwację zieleni
 • odśnieżanie alejek
 • dyskretne nagłośnienie cmentarza w czasie Święta Zmarłych
 • bieżący dostęp do ksiąg cmentarnych i wskazanie miejsca pochówku w terenie
 • kontakt z zakładami pogrzebowymi
 • kontakt z firmami ubezpieczającymi groby i pomniki
 • portal internetowy cmentarza dla umieszczenia klepsydry z informacją o pogrzebie, nekrologu zmarłego i kondolencji, wspomnień o zmarłym wraz z fotografią.

Cennik opłat cmentarnych i grobów

Cennik opłat cmentarnych i grobów obowiązujący od 28.11.2012 roku

 

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie, dalej Zarządca cmentarza komunalnego w Chełmie informuje, że po upływie 20 lat od pochowania, pobierane są opłaty za odnowienie prawa do grobu na kolejny, dwudziestoletni okres. Nie uiszczenie opłaty przed upływem 20 lat, ma ten skutek, że grób może zostać użyty do ponownego chowania.
    Powyższe opłaty nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.
    Podstawa prawna: art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).