Strona główna
Koniecznie oznacz swoje pojemniki na odpady Drukuj
wtorek, 20 lutego 2018 14:12

   Z najnowszych danych wynika, że ponad 90% mieszkańców naszego miasta nie ma oznaczonych pojemników i worków na odpady. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek oznaczenia pojemników, kontenerów i worków. W myśl tychże przepisów pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta powinni odbierać odpady wyłącznie z odpowiednio oznakowanych pojemników lub worków. W związku z tym prosimy o jak najszybsze ich oznakowanie. Jednocześnie informujemy, że nieoznakowane pojemniki lub worki nie będą odbierane sprzed posesji.