Strona główna
Uroczystości z okazji Dnia Komunalnika Drukuj
wtorek, 04 lipca 2017 13:23

   Po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Decyzją zarządu nadane zostały odznaczenia dla wybranych pracowników spółki za należycie wykonywaną pracę.
   Trzeba pamiętać, że pracownicy MPGK codziennie wykonują czynności niezbędną dla wszystkich mieszkańców Chełma. Dostarczają do naszych domów wodę, dbając równocześnie o stan techniczny chełmskich wodociągów, odbierają wyprodukowane przez nas ścieki, które odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków Bieławin. Dbają o skwery i zieleńce w mieście, odbierają śmieci oraz administrują cmentarzem komunalnym przy ul. Mościckiego.