Strona główna
Szanowni mieszkańcy miasta Chełm! Drukuj
czwartek, 08 czerwca 2017 07:40

   W związku z częstymi zapytaniami z Państwa strony informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie sprząta, odśnieża i obkasza jedynie część ulic i terenów zielonych naszego miasta. W  naszym zarządzie są jedynie drogi gminne (tj. ulice o mniejszym natężeniu ruchu, głównie w obrębie osiedli) oraz ronda, place i skwery. Natomiast główne drogi w naszym mieście pielęgnuje inna miejska spółka.
   Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej galerią zdjęć przedstawiającą naszą pracę oraz wykazem ulic, o które dbamy.

Wykaz ulic i dróg wewnętrznych zarządzanych przez MPGK