Strona główna
Harmonogramy wywozu nieczystości Drukuj
niedziela, 19 czerwca 2011 11:43

 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na podstawie umowy zawartej z Prezydent Miasta Chełm wywozi odpady komunalne odbierane od mieszkańców miasta. Wywóz odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu wywozy odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.chelm.pl/odpady

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MPGK pod numerem telefonu  82 565 44 93 lub 82 565 60 05  lub z Biurem Odpadów Komunalnych  Urzędu  Miasta  Chełm  pod  numerem  telefonu  82 564 36 95   lub   82 565 26 20

 

   MPGK realizuje również wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbica i gminy Chełm. Więcej informacji na temat realizacji usługi znajdziecie Państwo na stronach internetowych: 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych i popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2019 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2019 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych i popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2018 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie - obowiązuje od 15 stycznia 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2018 r.

 Terminy wywozu odpadów segregowanych ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.

 Harmonogram wywozu nieczystości komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i problemowych z terenu z Gminy Wierzbica w 2018 roku.

Nowe zasady segregacji odpadów od 2018 roku dla Miasta Chełm.

 Kilka ważnych informacji na temat nowej segregacji odpadów komunalnych w Chełmie.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:49